Hvordan beregne MULTINOMIAL Kovarians

En multinomisk fordeling er en sannsynlighetsfordeling av en hendelse som har kategoriske utfall. Det vil si, det gir sannsynligheten for hver av en rekke hendelser som skjer, hvor hendelsene er gjensidig utelukkende, og hvor en hendelse må skje. For eksempel sannsynligheten for en amerikansk å være republikaner, demokrat eller andre ville bli distribuert multinomially. Så ville sannsynligheten for en amerikaner som bor på hver av kontinentene.

Fordi de variable (f.eks parti) ikke er numerisk, eksisterer kovariansen for hver kombinasjon av verdier av to variabler. For eksempel, det er kovariansen til en person fra New York er en demokrat.

Bruksanvisning

1 Bestem hvilke verdier for hver variabel du vil finne kovariansen til. For eksempel, kovariansen til en person å være fra NY og en demokrat.

2 Finne sannsynligheten for en av hendelsene. For eksempel, en person som fra NY. Dette kan være 0,10.

3 Finn sannsynligheten for at en annen hendelse. For eksempel kan sannsynligheten for å være en demokrat være 0,4.

4 Multipliser disse to sammen. 0,1 * 0,4 = 0,04.

5 Multipliser disse ved n, antall personer i hele utvalget. For eksempel, hvis du undersøkte 10.000 amerikanere til å finne sannsynlighetene ovenfor, deretter multiplisere 0,04 * 10 000 = 400.

6 Multipliser dette med -1 for å få kovarians. -1 * 400 = -400.

Hint

  • Hvis du finner kovarianser av hver kombinasjon av hendelser du får kovariansmatrisen. I eksempelet, ville dette ha 50 * 3 = 150 celler.