Hvordan beregne normalfordelingskurven

Hvordan beregne normalfordelingskurven


En normal fordelingskurve er en grafisk fremstilling av statistiske variasjoner i et bestemt sett med data. Det er alltid representert av en klokkekurve. For å beregne det, trenger du et par forskjellige biter av data. For eksempel hvordan et antall studenter gjør på en test kan være representert ved en normalfordelingskurve, der toppen av kurven er den gjennomsnittlige poengsum. Du trenger ikke engang en kalkulator, fordi online kalkulatorer er spesielt utviklet for å beregne normalfordeling. Beregningen for normalfordelingen ifølge Stat Trek er: Y = [1 / σ

sqrt (2π)] e (x - μ) 2 / 2σ2, der x og Y er stokastiske variabler fra datasettet, μ er gjennomsnittet , er σ standardavviket, π er omtrent 3,14159, og e er omtrent 2,71828.

Bruksanvisning

1 Gå til stat Treks normalfordeling kalkulator (se Ressurser). Du trenger tre av de fire følgende deler av data, og kalkulatoren vil automatisk løse for den fjerde. Normal tilfeldig variabel (x) er enhver stykke data - for eksempel en student score på en test - fra listen over data du beregne, er den kumulative sannsynligheten sannsynligheten for at et bestemt nummer langs kurven vises er den midlere midt på kurven, og standardavviket sier hvor sannsynlig et stykke data er å være en viss mengde vekk fra middelverdien.

2 Skriv tre variabler i kalkulatoren og klikk på "Beregn".

3 Klikk på "Sample problemer" under kalkulatoren for et par eksempler som viser hvordan du kan beregne de ulike variablene med kalkulatoren.