Hvordan beregne ovalitet

Hvordan beregne ovalitet


Når molekyler innledning danne bindinger, formen av molekylet bestemt av den kjemiske sammensetning av molekylet. Geometrien av molekylet kan endres drastisk, avhengig av elementene som utgjør den aktuelle molekylstruktur. Ovalitet er et konsept i kjemi som refererer til den generelle form av et molekyl. Definert som forholdet mellom volumet og det område av molekylet, beskriver ovalitet hvorvidt molekylet er mer sfærisk i form, eller mer langstrakt, som en sigar.

Bruksanvisning

1 Multiplisere volumet av molekylet ved 12 og den konstanten pi. For eksempel, hvis volumet er 2 enheter i terninger, da produktet av disse tre tallene er 75,4 enheter cubed. Kall dette resultatet A.

2 Multiplisere arealet av molekylet ved 4 og pi. Hvis overflatearealet er 10 enheter kvadrat, da produktet av disse tallene er 125.66 enheter kvadrat. Kall dette resultatet B.

3 Divide resultat B med resultat A. Avsluttende denne eksempel dele 125.66 enheter kvadrat med 75,4 enheter i terninger 1,66 per enhet. Dette er ovaliteten av molekylet.