Hvordan beregne overføringslinje Tap

Hvordan beregne overføringslinje Tap


Som elektriske overføringslinjer span hundrevis av miles, vil det være noen belastning tap. Jo lengre linje, vil mer strøm gå tapt til den motstand som ligger i linje materiale. Joule lov slår fast at energitapet er proporsjonalt med kvadratet av strømmen; Derfor, hvis spenningen holdes høy, vil strømmen tapt være relativt lav. Ligningen for linjetapene er definert som P (tap) = (I ^ 2) (R) hvor I er strømmen og R er motstanden i ledningen.

Bruksanvisning

1 Beregn motstanden i ledningen ved å multiplisere tverrsnittsarealet av lengden og multiplisert med den spesifikke motstand av materialet. Resistiviteten av kobber er typisk 0.000999 ohm per fot, slik at motstanden av en 14 gauge kopperledning (et tverrsnitt av 2,081 kvadratmillimeter) 1 mil lang tid vil være 13,6 ohm, ifølge Jeff Lucius motstand kalkulator.

2 Bestemme den spenning som frembringes av kilden. Dette er utgangsspenningen fra transformatoren; overføring over lange avstander er ofte trappet til 400 kV, i henhold til Enmax, en kanadisk strømleverandør.

3 Bestem kraften som blir produsert av kraftstasjonen. Nine Mile Point, for eksempel, leverer 1758 MW elektrisitet.

4 Bestem nåværende ved å dele spenningen ved motstanden. Kvadrat dette resultatet og multiplisere det med motstanden i linjen, og resultatet vil bli at lasten tap, målt i watt.