Hvordan beregne phasors

En fasevektor, eller fasevektor, er en representasjon av en sinusbølge hvis amplitude, fase og frekvens er tids invariant. Projeksjonen av phasors på den vertikale aksen gir sine umiddelbare verdier. De brukes til å analysere alternerende kretser og lys bølgeamplitudene.

Bruksanvisning

1 Hvordan beregne phasors

Utvid fasevektoren for gjeldende amplitude. Amplituden bør ha en vinkel cot - φ med den positive x-aksen. Derfor vil dets fremspring på den vertikale aksen være I, den øyeblikkelige strøm.

2 Hvordan beregne phasors


Representerer amplituden av spenningsfallet over motstanden av LCR krets i samme retning som jeg, siden det ikke er noen forsinkelse mellom de to.

3 Hvordan beregne phasors


Legg i spenningsfallet over kondensatoren og induktoren i LCR krets. Innlemme det faktum at dagens lags spole spenningsfallet og fører kondensator spenningsfall. Legg merke til at de fire vektorene opprettholde sine vinkler i forhold til hverandre som de roterer rundt origo.

4 Hvordan beregne phasors


Kombiner de to motstående vektorer inn i en, i forberedelse for fremstilling av et parallellogram for å finne den elektromotoriske kraft (EMF) av kretsen.

5 Hvordan beregne phasors


Merk at parallellogram dannet av de potensielle-slipp vektorer gir fasevektoren av EMF sin amplitude, EM, som sin diagonal.

6 Legg merke til at vinkelen på EMF amplitude er cot. Derfor er vinkelen mellom EMF amplituden og strømamplituden φ. 7 Hvordan beregne phasors


Bruk Pythagoras 'læresetning for å finne en algebraisk forhold mellom de tre mulige forskjeller, og derfor en sammenheng mellom størrelsen av den vekslende EMF og størrelsen av vekselstrømmen.