Hvordan beregne Power Rating

Hvordan beregne Power Rating


Effekt er en mengde som beskriver den totale elektriske strømmen som er nødvendig for normal drift av et elektrisk apparat. Vanligvis er denne mengden er gitt i litteraturen som følger av apparatet, men det kan bli bestemt ved beregning i tillegg. En slik beregning krever kunnskap om dagens og spenningen krav på apparatet. Disse verdiene er ofte gitt i litteraturen også, eller stemplet på informasjonen kode som kan bli funnet på selve apparatet.

Bruksanvisning

1 Bestem dagens bruk av apparatet. Denne mengden vil bli gitt i enheter av ampere (ampere). Det kan finnes i bruksanvisningen for den aktuelle utrustning, trykt på transformatoren for enheten, eller stemplet på informasjonen klistremerke som er festet til apparatet.

2 Bestem spenningen for apparatet. Denne mengden vil bli gitt i enheter av volt. Det kan finnes i bruksanvisningen for den aktuelle utrustning, trykt på transformatoren for enheten, eller stemplet på informasjonen klistremerke som er festet til apparatet.

3 Multipliser verdien for gjeldende ved verdien for spenningen å bestemme power rating. Denne mengden vil bli løst i enheter av wattstyrke (watt).