Hvordan beregne Prosjektil Range

Hvordan beregne Prosjektil Range


Når du starter et objekt i luften i en bestemt vinkel på et angitt hastighet, forteller området du den horisontale avstanden at objektet vil ha reist etter at den lander på bakken. Beregningen benytter grunnleggende trigonometriske prinsipper og kan utføres med noen kalkulator som kan beregne sinus funksjoner.

Bruksanvisning

1 Bestem starthastighet (V) på objektet og vinkelen (A) der det ble lansert. Merk disse tallene på et stykke papir.

2 Ved hjelp av en vitenskapelig kalkulator, multiplisere utgangshastighet i meter per sekund (V) av seg selv og dele dette tallet med den tyngdens akselerasjon (g), eller omtrent 9,82 m / s ^ 2. For eksempel, hvis objektet er lansert med en hastighet på 10 m / s, vil resultatet bli (10 ganger 10 delt på 9,82), eller 10,18. Beregningen forutsetter at tyngdeakselerasjonen er konstant, og at det ikke er krefter i luftmotstanden som virker på gjenstanden.

3 Multipliser vinkelen (A) som du lanserte objekt med to. Beregn sinus verdien av dette tallet. For eksempel, hvis du startet objektet i en vinkel på 20 grader, så du bør beregne sinus verdien av (20 ganger 2), eller 40. sin (40) er lik 0,643.

4 Multipliserer resultatet man oppnådd i Trinn 2 med det resultat man oppnådd i Trinn 3 for å bestemme prosjektilets rekkevidde. I eksempelet ovenfor, vil prosjektilet området være (0.643 ganger 10,18), eller 6,54 meter.

5 For å bekrefte svaret, navigere til prosjektil Motion kalkulator og skriv de samme parametrene som du brukte for å beregne resultatet.