Hvordan beregne relativ frekvensfordeling Uten en tabell

Den relative frekvensfordeling er andelen av en gruppe av fag (for eksempel mennesker) som inngår i hver av en rekke kategorier (for eksempel etter å ha stemt på Obama, McCain, noen andre, eller ingen i det siste presidentvalget).
For å beregne en relativ frekvensfordeling, trenger du et utvalg av fag og deres klassifisering.

Bruksanvisning

1 List kategorier. For eksempel kan dette være "Obama", "McCain", "Annet" og "Visste ikke stemme."

2 Skriv antall individer i hver kategori. Dette kan være 80, 80, 5 og 35.

3 Legg opp tallene. I eksemplet, + 80 + 80 5 + 35 = 200.

4 Dele hvert av numrene på det totale. I eksemplet 80/200 = 0,40, 80/200 = 0,40, 5/200 = 0,025 og 35/200 = 0,0175.

5 Skriv kategorier og proporsjonene; Dette er den relative frekvensfordeling. I eksempelet: Obama = 0,4, McCain = 0,4, andre = 0,025, ikke stemte - 0,175.