Hvordan beregne skum Tetthet

Hvordan beregne skum Tetthet


Tetthet er et mål på masse per vektenhet. Det er en indeks av hvor tett pakket et stoff er. I USA, er tettheten uttrykt i pounds per kubikk fot. Hensyn må tas når du gjør målingene at tettheten blir beregnet fra fordi skummet vil bøye og forvrenge. Dersom forsiktighet er tatt, er det ikke vanskelig å beregne dens densitet.

Bruksanvisning

1 Veie den prøve av skummet. Sørg for at du har en skala som er stor nok for prøven. Ikke stable skum på skalaen fordi det vil gi en feilaktig verdi.

2 Mål lengden, bredden og høyden på prøven i føttene med en ingeniørs regelen.

3 Plugg verdiene inn i denne formel og beregne tettheten av skumprøven. Tetthet = Vekt av prøve (pounds) / Lengde (fot) x Bredde (fot) x Høyde (ft).