Hvordan beregne Solar Panel Output

Hvordan beregne Solar Panel Output


Legge til en solenergi kilde til en gadget blir mer og mer ønskelig, men det er viktig at du kunne beregne produksjonen av solceller, for å unngå over- eller under slår enheten. I motsetning til tradisjonelle energikilder som batterier, er solenergi panel produksjonen påvirkes direkte av hvor mye lys som er tilgjengelig, og er stadig i svingninger. Heldigvis, kan du teste resultatet av et solcellepanel ganske lett, med en enkel, lett å finne verktøyet.

Bruksanvisning

1 Finn den positive ledningen som kommer fra solcellepanel, merket med "+" tegn på ledningen tilknytningspunkt til selve panelet. Klem multimeter positive føre til avisolerte enden av denne ledningen.

2 Finn den negative ledningen fra solcellepanel, merket med symbolet "-" hvor ledningen kobles til panelet. Klem multimeter negative ledningen til avisolerte enden av denne ledningen.

3 Slå på multimeter og sett den til å lese volt. Plasser solcellepanel på en konsistent kilde til sterkt sollys, og registrere resultatet vises på multimeter.

4 Sammenlign output med nominell effektiviteten av solcellepanelet til å bestemme solcellepanel faktiske produksjonen.

Hint

  • En skiftende eller svakt lyskilde under testing vil resultere i en lavere virkningsgrad. Sørg for at du celle er å få maksimalt med lys mulig.