Hvordan beregne spenningsfall over Wire

Tråd er vanligvis ansett for å være en perfekt leder som presenterer ingen motstand mot elektrisk strøm. I de fleste situasjoner er dette en akseptabel antagelse, fordi motstanden av ledningen er meget liten sammenlignet med den i de fleste elektriske apparater, for eksempel lyspærer eller elektriske ovner. Imidlertid ledninger har en viss motstand, noe som betyr at spenningen er falt på tvers av tråden når strøm flyter gjennom den. Dersom ledningen er lang eller strømmen er høy, kan dette spenningsfallet være stort nok til å forårsake et elektrisk apparat til funksjonsfeil.

Bruksanvisning

1 Bestemme resistiviteten til det trådmateriale. Disse verdiene er tilgjengelig på internett og i vitenskapelige referansebøker. Mest ledning er fremstilt av kobber, som har en resistivitet på 1,68 x 10 ^ -8.

2 Beregn tverrsnitt av wire. Ledning er generelt sirkulær, slik at tverrsnittsareal = (diameter / 2) ^ 2 x 3,14.

3 Beregn total motstand av din del av wire. Konseptuelt, vil en ledning med stor diameter har mindre motstand enn en tråd med liten diameter, og en lang ledning vil ha større motstand enn en kort ledning. Den totale motstanden beregnes ved hjelp av følgende formel: Totalt Resistance = (resistivitet x lengde) / (tverrsnittsareal).

4 Multipliser motstand på ledningen ved dagens det vil bære. Dette gir deg den spenningen som vil bli droppet på tvers av wire.