Hvordan beregne strålingspådriv

Hvordan beregne strålingspådriv


Indeksen benyttes til fysisk kvantifisere planet energi ubalansen som er ansvarlig for klimaendringene er kjent som "strålingspådriv." Per definisjon er dens samlede verdi av netto endring i solinnstråling på grensen av troposfæren og stratosfæren (begynnelsen av jordens atmosfære). En balansert utveksling av energi mellom jorda og sola, målt mot en standard verdi, ville se en måling av null på denne indeksen. Dessverre er dette ikke er tilfelle, og flere formler eksisterer for å beregne strålingspådriv på grunn av konsentrasjonen av ulike klimagasser, alle hentet fra empirisk-designede modeller.

Bruksanvisning

1 Bestem klimagassen som du vil beregne strålingspådriv klima. Relasjoner er empirisk bestemt for karbondioksid, metan, lystgass, KFK-11 og KFK-12 (KFK er partikkel biprodukter av aerosoler).

2 Referanse valgt klimagass med riktig forhold:

"FCO2 = 5.35ln (C / Co)

"FCH4 = 0,036 (M ^ (0,5) - Mo ^ (0,5)) - [f (M, No) - f (Mo, No)]

"FN2O = 0,12 (N ^ (0,5) - No ^ (0,5)) - [f (Mo, N) - f (Mo, No)]

"FCFC-11 = 0,25 (X - Xo), eller" FCFC-12 = 0,32 (X - Xo).

Her er den variable C konsentrasjonen av CO2 i deler per million (ppm), M er konsentrasjonen av CH4 i deler pr milliard (ppb), N er konsentrasjonen av N2O i ppb, og X er konsentrasjonen av CFC i ppb . "O" konstanter beholde følgende ekvivalenser:

Co = 278 ppm

Mo = 700 ppb

Ingen = 270 ppb

Xo = 0

Funksjonen f (m, n) = 0.47ln [1 + 2.01x10 ^ (- 5) (MN) ^ (0.75) + 5.31x10 ^ (- 15) M (MN) ^ (1,52)].

Den "" F "som står foran hver drivhusgass betyr ganske enkelt" netto endring i solinnstråling grunn. "

3 Finn dagens konsentrasjon av den valgte klimagasser og erstatte denne verdien inn i den aktuelle ligningen. Bruk kalkulatoren til å løse for strålingspådrivet på grunn av denne bidragsyteren.