Hvordan beregne Teoretisk Kinetic Energy

Når et objekt (for eksempel en bil) er i bevegelse, det har det forskere kaller kinetisk energi. Når et objekt hastigheter opp eller bremser ned det får eller mister kinetisk energi. At energi kan overføres til andre gjenstander. For eksempel, når en bil kjører inn i en annen, er det den kinetiske energien i de biler som er styrken av den plutselige overføring av en stor mengde kinetisk energi som gjør at alle damage.It er faktisk ikke vanskelig å beregne den teoretiske kinetiske energien til en gjenstand. Trinnene nedenfor forklarer hva kinetisk energi er, hvordan det måles, og hvordan man skal beregne teoretisk kinetisk energi.

Bruksanvisning

1 Forstå hva kinetisk energi er. Energi er det som gjør ting til å skje, eller som fysikere si det, for arbeid som må gjøres. Energi kommer i mange former. Varme, elektrisitet og lys er former for energi. Kinetisk energi er det vi også kaller energi av bevegelse. Det kan ikke bare overføres til andre gjenstander, kan det bli omdannet til andre energiformer. For eksempel, når det fallende vannet i et kraftverk viser en elektrisk generator, den kinetiske energi av den bevegelige vann blir omdannet til elektrisk energi.

2 Vet hvordan kinetisk energi måles. Forskere vanligvis måle kinetisk energi i Newton (oppkalt etter Isaac Newton). En Newton er den energi som kreves for å endre hastigheten på 1 kg masse av en meter i sekundet. Du kan bruke andre tiltak i tillegg. For eksempel, noen ganger ingeniører bruker engelsk måle hvor enheten er fot-pund (den energien som trengs for å endre anslaget for 1 pund av en fot per sekund). Du beregne teoretisk kinetisk energi på samme måte, men sørg for å bruker måleenheter som alle er i samme system.

3 Finn massen til objektet som kinetisk energi du vil beregne. Du må kanskje se opp massen av en bil eller bruke en skala til veie et objekt for en vitenskap eksperiment. Husk at massen er ikke det samme som vekt. Vekt er faktisk den kraft som jordens tyngdekraften trekker på et objekt. Et objekt vil veie litt mindre på toppen av et fjell hvor jordens gravitasjon er noe redusert, men mengden av masse (materialet gjenstanden er sammensatt av) er den samme. For de fleste vanlige formål er forskjellen mellom vekt og masse er ikke viktig. Men når du trenger å gjøre nøyaktige beregninger, må du være sikker på at du måler masse og ikke vekt, eller du vil få feil svar.

4 Måle hastigheten av objektet. For å holde ting enkelt, la oss anta at du bare ønsker å beregne den teoretiske kinetiske energien til et objekt i bevegelse ved en gitt hastighet, heller enn å gå til bryet med å faktisk gjøre et eksperiment og måling av hastigheten.

5 Beregn teoretisk kinetisk energi. Den ligning for beregning av kinetisk energi er K = 1 / 2M (v ^ 2) hvor K er den kinetiske energi, M er massen, og V ^ 2 er kvadratet av hastigheten. For eksempel, hvis du ønsker å beregne K for en masse av 5 kilo bevegelige på 10 meter per sekund du multipliserer 5 kilo ganger en halv ganger kvadrat på 10 meter per sekund (svaret er 250 Newton).