Hvordan beregne tettheten av Solids

Hvordan beregne tettheten av Solids


Tetthet er en måte å måle hvor tett pakket atomer er av en solid objekt. For å beregne tetthet, må du vite masse og volum. Mass er lik vekten av et objekt på jorden. Mass varierer hvis du er av planeten. Volum er hvor mye plass et objekt tar opp. For rektangulære prismer eller terninger, er den grunnleggende volum formel høyde ganger bredde ganger lengden. Slå opp ressursene for andre volum formler.

Bruksanvisning

1 Sett objektet på skalaen og finne ut hvor mye den veier. For eksempel, anta et objekt vekter 50 gram.

2 Bestemmer formen av gjenstanden, og foreta de nødvendige målinger. Slå opp ressursene for volum formler og bruke riktig volum formel. For eksempel, anta at gjenstanden er et rektangulært prisme, med en lengde på 5 inches, bredde på 2 inches og en høyde på 3 inches. Så volumet er, 5 ganger 2 ganger 3, som tilsvarer 30 inches cubed.

3 Del massen av tetthet. I eksemplet, 50 g dividert med 30 inches i terninger er lik 1,667 gram pr kubikk tomme.