Hvordan beregne Tonnasje

Tonnasje er et mål på den totale størrelsen på et skip. Tonnasje er en funksjon av volumet av alle lukkede rom på et skip fra kjøl til trakten, og refererer ikke til skipets vekt. Spesielt bruttotonnasje (GT) er de vanligste beregninger for å estimere havne og registreringsavgifter for et skip. Som et eksempel beregne bruttotonnasje hvis det totale volumet av alle skipets lukkede rom er 5000 kubikkmeter.

Bruksanvisning

1 Beregn logaritmen (med grunntall 10) av skipet volum ved hjelp av loggen funksjon på kalkulatoren. I vårt eksempel, logg 5000 = 3,7.

2 Multipliser resultatet i trinn 1 med 0,02 og legge 0,2 til produktet. I vårt eksempel er det 3,7 x 0,02 + 0,2 = 0,274.

3 Multipliser skipet volum med antall fra trinn 2 for å beregne bruttotonnasje. I vårt eksempel tonnasje = 0,274 x 5,000 = 1,370.