Hvordan beregne Transformator Turns Ratio

Hvordan beregne Transformator Turns Ratio


Transformers er elektriske enheter med evnen til å heve eller senke spenningen til vekselstrøm (AC) makt. Deres produsenter vikle to ledninger, sammenvevde, rundt en jern (eller noen ganger luft) kjerne. Den "primære" side har ledningen der uendret spenningen kommer inn. Den "sekundære" side har ledningen der den nye spennings blader. Gjennom elektromagnetiske prinsipper, når den opprinnelige spenning kommer fra primærsiden det fører til et magnetisk felt inne i jernkjerne, som i sin tur bevirker en ny vekselspenning i den sekundære spolen. Den stigning eller fall i spenning over transformatoren er direkte relatert til forholdet mellom antall vindinger av hver spole: transformatorens viklingsforhold.

Bruksanvisning

1 Dele primærspenningen ved den ønskede spenning. Hvis for eksempel 10 volt eksisterer på primærsiden og 5 volt er ønskelig på den sekundære, deretter 10 delt på fem lik 2. Dette resultat er den nødvendige transformator-viklingsforhold. Det betyr at det må være dobbelt så mange løkker på primærsiden som på sekundærsiden.

2 Del antall primær svinger av antall sekundære svinger, alternativt, å også få transformatoren blir forholdet, hvis du har fått denne informasjonen på forhånd.

3 Angi at forholdet mellom primær- til sekundærspenning som er lik forholdet av primær- til sekundærvindinger for å løse med hensyn på hvilken som helst av disse fire verdier, hvis du har de andre tre.