Hvordan beregne vekten av Pipe

Hvordan beregne vekten av Pipe


Vekten av et rør avhenger av vekten tettheten av det materiale som komponerer røret, så vel som den fysiske volumet av røret. Vekt tetthet måler mengden av kompakthet av rørmaterialet uttrykt i pounds per cubic foot. Volumet av et rør som er lik arealet ganger tykkelsen. Nærmere bestemt, er overflatearealet av et rør på samme måte som en sylinder og er lik antallet kvadrat inches som kan dekke de buede sidene av røret.

Bruksanvisning

1 Mål lengden, tykkelsen og omkretsen av røret i inches. Omkretsen er den sirkulære avstand rundt røret side. Anta, for eksempel, har røret en lengde på 50,0 inches, en tykkelse 1,5 inches og en omkrets på 32,0 inches.

2 Beregn radius av røret ved å dividere omkretsen med 2 ganger antall pi. Bruk 3,14 for pi. Radiusen måler avstanden fra sentrum av røret til dets kant når sett fra en side. Utføre dette trinnet fører til 32,0 inches delt på 6,28 som tilsvarer en radius på 5,1 inches.

3 Multiplisere 2 ganger pi ganger radius tid lengden av røret for å oppnå overflatearealet av røret i kvadrat inches. Dette trinnet gir 2 ganger 3,14 ganger 5,1 tommer ganger 50,0 tommer eller 1601.4 kvadratfot tommer.

4 Multiplisere arealet av røret ved dets tykkelse for å få volumet i kubikk inches. Nå har du 1601.4 kvadrat inches ganger 1,5 inches som gir et volum på 2402.1 cubic inches.

5 Multiplisere vekten tettheten av røret ved dets volum for å oppnå den vekt i pounds. For eksempel, vekten tettheten av vanlig stål er 0,284 pounds per kubikk tomme. Fullfører øvelsen du kommer til 0,284 pounds per kubikk tomme ganger 2402.1 cubic inches som tilsvarer en vekt på 682.2 pounds.