Hvordan beregne Velocity som en funksjon av tiden

Den kinematiske ligninger i fysikken er fire egentlig smarte formler for å finne 1) hastighet som en funksjon av tid, 2) hastighet som funksjon av posisjon, 3) stilling som en funksjon av hastighet og tid, og deretter 4) posisjon som en funksjon av tid. Bruk følgende fremgangsmåte for å beregne den kinematiske formel for å beregne den første fysikk ligningen, hastighet som funksjon av tid. Les videre for å lære mer.

Bruksanvisning

1 Beregn hastighet som en funksjon av tiden for konstant akselerasjon ved å benytte formelen:
"V (endelig) = v (initial) + en (gjennomsnittlig) t." I engelsk som er endelige hastighet (v) er lik den første hastighet (v) pluss den gjennomsnittlige akselerasjon (a) multiplisert med tiden (t).

2 Bruk denne fysikk ligningen når du har den innledende hastighet og partikkel eller objektet du beregner for er under konstant akselerasjon. Vanligvis er dette for fritt fallende gjenstander nær jorden hvor tyngdekraften er standard "9,8 m / s ^ 2."

3 Forstå at denne hastigheten ligningen kommer fra formelen for gjennomsnittlig akselerasjon, som er "a = [v (endelig) - v (initial)] /. [T (endelig) - t (initial)]" I denne ligningen igjen en lik gjennomsnittlig akselerasjon, lik v hastighet og t er lik tid.

4 Forenkle denne ligningen til bare én t (tid) ved å bruke t (initial) på 0. Så nå ligningen lyder: "a = [v (final - v (initial)] / t."

5 Gjør litt algebra omorganisering på "a = [v (endelig) - v (initial)] / t", og du får den kinematiske ligningen for hastigheten som en funksjon av tiden som ovenfor: "v (endelig) = v (initial) + en (midlere) t ».

6 Benytter denne hastighet ligningen for en-dimensjonal bevegelse ved konstant akselerasjon, slik som et fritt-fallende gjenstand.

7 Benytt deg av denne formelen som første skritt og første ligningen i å anvende de kinematiske ligninger i fysikk for bevegelse i en rett linje i konstant akselerasjon.