Hvordan beregne ventilasjonskanal Size

Hvordan beregne ventilasjonskanal Size


Ventilasjonskanaler bruke rettvinklede metallplater til å inneholde og direkte luft. Disse rette vinkler produsere enten to-dimensjonale flater eller tredimensjonale områder som er kvadratisk eller rektangulær form. For å beregne størrelsen på kanalen du trenger for å finne ut om du er ute etter å beregne en todimensjonal kanal ansikt eller området av en tre-dimensjonal kanalrøret. Deretter må måle dimensjonene av kanalene og multiplisere dem sammen.

Bruksanvisning

1 Finn ut om du måler en todimensjonal ventilasjonskanal eller et tredimensjonalt ventilasjonskanal. Finne ut hvor begynnelsen og slutten av kanalmålepunktene er. Marker med en penn. Mål høyden og lengden (og dybde, hvis aktuelt) i inches med målebåndet. Merk tallene.

2 Hvordan beregne ventilasjonskanal Size

En to-dimensjonal ventilasjonskanalen er en åpning eller et lufthull.

Multiplisere høyde- og lengdemålinger for en to-dimensjonal kanal - for eksempel, en åpning eller en ventil. Den resulterende verdien er størrelsen overflatearealet uttrykt i kvadrat inches.

3 Multipliser høyde, lengde og dybde for firkantet tredimensjonal kanaler. Dette gir området av kanalseksjonen uttrykt i kubikk inches.