Hvordan beregne verdien av "1 / T2 - 1 / T1"

Det matematiske uttrykket "1 / T2 - 1 / T1" representerer forskjellen av den inverse av temperaturen mellom to tidsperioder. Uttrykkene i denomintor "T1" og "T2" representerer den første og andre registrerte temperaturen, henholdsvis. Et vanlig eksempel på dette uttrykket bruk er i Arrhenius ligning, en ligning som brukes i kjemi for å bestemme reaksjonshastigheter. Lignende uttalelser finnes ofte i matematikk og naturfag, og en fortrolighet med dem er gunstig for selv de mest elementære undersøkelser.

Bruksanvisning

1 Substitute verdiene av "T1" og "T2" i uttrykket "1 / T2 -. 1 / T1" Da verdien av "T1" er lik den første registrerte temperaturen av interesse og "T2" er den andre.

2 Utfør den indikerte divisjon. Spesielt dele nummer én av hver av de registrerte temperaturer.

3 Trekk fra den verdi som oppnås fra en temperatur, "1 / T1", fra den verdi som oppnås fra den andre temperatur, "1 / T2". Den resulterende verdien er den samlede verdien av uttrykket "1 / T2 -. 1 / T1"