Hvordan beregne volum Med Math

Hvordan beregne volum Med Math


Volum er et mål på hvor mye plass som er inkludert i en tredimensjonal gjenstand. På grunn av det mangfoldet av tredimensjonale objekter i verden, metoden for beregning av volum bruker en rekke forskjellige formler. Men alle formlene er enkle nok til å utføre med enkel matematikk og en kalkulator.

Bruksanvisning

Rectanglar objekt eller kube

1 Finne målinger for høyde, bredde og lengde av gjenstanden. (I en kube, vil alle tre av disse målingene være den samme).

2 Multiple lengde og bredde sammen for å finne det område av den ene siden.

3 Multiplisere området fra trinn 2 ved høyden for å finne volumet av objektet.

Sphere

4 Finne radien av sfæren. Kube som måling. (For eksempel, hvis radius er 5 da cubed beregningen er 5 ganger 5 ganger 5, som betyr 125.)

5 Multipliser at måling av Pi.

6 Multipliserer det måling av 4/3, eller 1,333333 for å finne volumet av kulen.

Sylinder

7 Finne målinger for radien og høyden av sylinderen. Ta radius og torget den.

8 Multipliser radius squared av Pi.

9 Multipliser dette tallet med høyden av sylinderen for å finne volumet.

Pyramide

10 Finn målingen for basen og høyden av pyramiden.

11 Multiplisere basis og høyden av pyramiden sammen.

12 Multiplisere dette tallet med 1/3, eller 0,333333 for å finne volumet av pyramiden.