Hvordan beregne volumet av en sylinder av vekten av vannet

Hvordan beregne volumet av en sylinder av vekten av vannet


Å finne volum av en sylindrisk beholder kan ligge så nær som et kjøkken målestokk. Bruk tettheten av vann for å bestemme mengden av vann som ble holdt i en sylinder. Den vannmengden er lik volumet av sylinderen. Sats på det metriske systemet fordi forskere fra hele verden bruker disse målingene.

Bruksanvisning

1 Setter beholderen på skalaen finner masse (vekt) av sylinderen.

2 Tilsett vann inn i beholderen på skalaen for å fylle den til toppen, og skrive den masse (vekt) av vann og sylinderen.

3 Trekk fra den tomme sylinder massen fra vekten av vann og sylinderen. For eksempel at en tom sylinder veier 10 g og vannet og sylinder veier 25 g. Trekk fra 10 g fra 25 g å finne: 25 g - 10 g = 15 g.

4 Dele masse (vekt) av vannet ved tettheten av vann, noe som tilsvarer 1 g per 1 ml, for å finne volumet av sylinderen. For eksempel, 15 g dividert med 1 = 15 ml for volumet av sylinderen.