Hvordan Bestem Kips av en stålbjelke

Hvordan Bestem Kips av en stålbjelke


En kip er en enhet av kraft lik 1000 pounds-kraft. Force er en eiendom av fysiske interaksjoner, noe som fører til at hastigheten på objekter for å endre. Stålbjelker er mye brukt i konstruksjonen. Best bygging praksis krever en forståelse av hvordan kreftene fordeles innenfor strukturer. Det er viktig at bygningsingeniører vet hvordan man skal beregne kraften som utøves av komponentene i en struktur på grunn av gravitasjonskraften fra jorden.

Bruksanvisning

1 Multipliser volumet på stålbjelke ved tettheten av stål. Tettheten av stål kan bli funnet i ingeniørfag data bok. Dette resultatet er massen av bjelken. Noter dette resultatet.

2 Multipliser massen av standard gravitasjon. Hvis du bruker amerikansk sedvane enheter verdien av standard gravitasjon er 32,2 fot per sekund kvadrat. Hvis du bruker metriske mål verdien av standard gravitasjon er 9.81 meter per sekund squared. Dette er styrken av strålen som følge av tyngdekraften. Noter resultatet.

3 Multiplisere kraften av bjelken på grunn av tyngdekraften ved skaleringsfaktoren nødvendig for å omdanne det til kips. Hvis du bruker amerikansk sedvane enheter, dele makt på grunn av tyngdekraften etter 1000. Hvis du bruker metriske mål og har kraft på grunn av tyngdekraften i Newton, dele makt på grunn av tyngdekraften ved 4448,22. I begge tilfeller vil resultatet være at kraften på grunn av tyngdekraften av bjelken i kips.