Hvordan bestemme massen av et mol Protoner

Hvordan bestemme massen av et mol Protoner


Forskere har lenge visst at atomet er laget av tre partikler: nøytron, elektron og proton. Protoner, sammen med nøytroner, utgjør den indre kjernen i atomet. Det proton har en definert masse, selv om den massen er meget liten, og slik at man lett kan beregne massen av ett mol av disse partiklene. En føflekk er en enhet som brukes i kjemi for å definere et sett antall partikler.

Bruksanvisning

1 Går inn i massen av et enkelt proton inn i kalkulatoren. Denne verdien er 1,6726 x 10 ^ -27 kg.

2 Multipliser verdien du bare inn på den mengden partikler i en muldvarp. Dette er et ekstremt stort antall: 6,02214 x 10 ^ 23.

3 Rapport resultatet av beregningen som massen av et mol protoner, i enheter av kg. Resultatet vil være 0.001007 kg.

Hint

  • Du kan finne det mer praktisk å skrive massen i gram, snarere enn kilo. Massen av et mol av protoner i gram er 1,007 g.