Hvordan Bleeder Ventiler arbeid?

komponenter

En lufteventil fungerer ved å slippe luft eller gass gjennom en ventilåpning for å redusere det bygges opp trykk inne i en tank eller fjerne overskudd av luft eller gass i et system. Den lufteventil har en manuelt betjent eller automatisk ventil åpning som fungerer som en utgang for luft i et varmesystem, kompressor eller en av mange andre typer systemer. Den viktigste funksjon komponenten er selve ventilen, som er bare en enkel åpning. Andre komponenter, slik som automatiske kontroller, trykkføler deler, fjærer og spaker, avhenger av typen av ventilen og systemet den brukes på.

Varmesystem Bleeder Ventiler

Den lufteventilen er ofte brukt på hjemmebane varmtvannsberedere. I denne stillingen er ventilen benyttes for å redusere mengden av luftbobler i tanken, noe som kan ende opp i rørene. Dette resulterer i redusert vanntrykket og kan føre til problemer med rør. Disse ventilene er installert på rørene og typisk er automatiske. Ventilen vil frigjøre kun luft fra systemet og hindrer det meste av vannet fra å unnslippe. Den har en enveisventil som hindrer at luft kommer inn i systemet.

Bremse Bleeder Ventiler

Bremsesystemer i biler har også lignende lufteventiler. De er vanligvis hånddrevne og skjøvet åpen ved hjelp av en pinne eller skrutrekker. Disse ventilene ofte er åpnet ved dreining av en skrue, som fungerer som en "plugg" for ventilen. Bremselufteventilene vil også fjerne luft i bremseslanger. Når de er deprimerte bremseslanger er åpnet og luft og væske kan fjernes gjennom ventilen. Dette fjerner linjene av luftbobler. Ny væske føres tilbake til sylinderen etter blødning oppstår.