Hvordan Bli med Scryers Faction i «World of Warcraft»

I «World of Warcraft», de Scryers er en gruppe av blod alvene henhold Voren'thal seeren ledelse og konkurrere med Aldor fraksjon for ultimate regel Shattrath City. Ditt omdømme med de to fraksjonene har en invers relasjon: Når du får favør av Scryers, ditt omdømme med Aldor synker lenger og lenger. Når du kommer vennlig status med Scryers, kan du delta i deres rekker, men dette betyr at Aldor fraksjon blir fiendtlig innstilt til deg.

Bruksanvisning

1 Reis til Shattrath City, som ligger i den nordvestlige delen av Terokkar Forest i Outland.

2 Finn Haggard War Veteran i Terrace of Light. Han ber deg om å snakke med A'dal, som også er i Terrace of Light.

3 Snakk med A'dal, som forteller deg å snakke med Khadgar. Han ligger også innenfor Terrace of Light.

4 Snakk med Khadgar og lytte til hans tale. Denne historien tar ca ni minutter å fullføre, og ved ferdigstillelse, vil ditt omdømme med Scryers være vennlig.

5 Snakk med Khadgar igjen og fortelle ham at du ønsker å delta i Scryers. Bekreft din beslutning, og din karakter vil offisielt delta i deres rekker.