Hvordan Bore en Sight Scope Monterings

Bore sighting er en teknikk for sighting i omfang uten å måtte skyte den. Bore sighting kan gjøres visuelt på rifler som lar deg se rett gjennom fat (som bolt-action rifler) eller med en optisk eller laser bore sighting enhet. Formålet med boringen sighting er å justere krysset av omfanget er kors med forventet treffpunktet, hvor kulen vil treffe målet. Før boringen sikter din rifle, må du kontrollere at det er losset.

Bruksanvisning

Visuell

1 Forbered et mål på den avstanden som du vil at omfanget synt for. Omtrent 100 yards anbefales.

2 Ta din rifle bolt, slik at du kan se gjennom fat bakfra. Sikre din rifle, slik at du kan justere omfanget samtidig holde rifle fortsatt. Plassere sandsekker på hver side av riflen er en fremgangsmåte for å oppnå dette.

3 Se gjennom sylinderen og justerer rifle, slik at sentrum av målet er synlig gjennom løpet.

4 Juster omfanget er korset slik at de krysser hverandre på det punktet. Omfanget høyde justeres ved å dreie hjulet på toppen av omfanget klokken for ned eller mot klokken for seg. Den windage justeres ved å dreie hjulet på høyre side av rammen urviseren for venstre eller mot klokken for retten.

laser

5 Sett opp et mål på ca 100 yards.

6 At således spindelen ved bunnen av laserboringen sighter sikkert langs løpet og tar sikte på målet. Observere hvor laserstrålen treffer målet; som er anslått treffpunktet.

7 Juster omfanget kors å krysse på strålen og fjern laser.

Optisk

8 Feste den optiske boringen sighter til enden av riflen trommelen slik at linsen av boringen sighter er synlig gjennom omfang. De fleste moderne optiske Boret sighters feste med magneter. Eldre modeller kan ha justerings stenger som passer inn i fatet.

9 Se gjennom omfanget på rutenett mønster på boringen sighter linsen.

10 Juster trådkorset til midten av rutenettet mønster og fjerne boringen sighter.