Hvordan bruke Boys Høyde Kalkulator

Når en gutt blir født, kan foreldre og slektninger lurer på hvor høy den gutten vil bli som voksen. Leger kan bruke en høyde kalkulator på barnelege kontor, men du kan også bruke en høyde kalkulator hjemme. Her er en formel for å beregne en gutt anslått høyde som voksen basert på høyden av sine foreldre. Det bør bemerkes at dette er bare et anslag, og det finnes unntak for hver regel.

Bruksanvisning

1 Konverter høyden av guttens mor og far til inches. For å gjøre dette, bare multiplisere antall fot med tolv, og legge de resterende inches. For eksempel, ville 5 fot 5 inches være 65 inches høy.

2 Legg foreldrenes høyder sammen og dele på to. For eksempel, hvis en av foreldrene er 66 inches høy og den andre av foreldrene er 64 inches tall: 66 + 64 = 130 130/2 = 65 inches høy

3 For gutter, krever høyde kalkulator som figuren til å ha 2,5 inches lagt til den. I vårt eksempel, vil dette gjøre vår nye figur 67.5 inches høy.

4 Til slutt, må du konvertere inches tilbake i fot og inches. Bare dele med 12. I vårt eksempel, 67,5 / 12 = 5 fot 7,5 inches høy. Du har fullført høyde kalkulator! Det er en annen høyde kalkulator for jenter med en litt annen formel. Se de relaterte artiklene for å finne høyden kalkulator for jenter.