Hvordan bruke en årsak-virkning-Diagram

Hvordan bruke en årsak-virkning-Diagram


Kjent av mange navn, blant annet Ishikawa diagram, fiskebein diagram, sekvensen-of-hendelser diagram og feiltre, ble årsak og virkning diagram oppfunnet av Kaoru Ishikawa da han jobbet på Kawasaki verft i 1960. Du kan bruke en årsak-event diagram å bore ned alle mulige årsaker til en enkelt hendelse. Ishikawa var dedikert til kontinuerlig kvalitetsutvikling og brukes fiskebein å skissere og kontroll for alle variabler som avskrekke fra kvalitet.

Bruksanvisning

1 Sett sammen en tverrfaglig prosjektgruppe som skal undersøke fullført årsak og virkning diagram. Dersom årsak og virkning diagram du undersøker er om psykisk helse re-innleggelser, kan det være lurt å invitere lagets psykolog, psykiater, sykepleier utøveren, et inntak arbeidstaker, utslipp arbeidstaker og en menighet hjelpemiddel for å få synspunkter på hvordan løse potensielle årsaker identifisert. Den ferdige diagrammet vil se ut som en fisk skjelett. Den vil ha en organisatorisk svikt oppført på hodet av fisken og "bein" vil hver være mulige årsaker til denne feilen. Hvis feilen er hyppige mentale helse sykehus re-innleggelser, vil det være på hodet av fisken. Knoklene vil inkludere årsaker ordnede kategorier som "sykehusbasert" og "ekstern". Under den interne kategorien, kan under bein av fisk inkluderer pasientens behandlingsbehov ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, liggetid for kort og pasientens manglende deltakelse i behandlingsplanen. Under den eksterne kategorien underkategoriene kan omfatte manglende familie støtte, arbeidsledighet eller livskriser.

2 Be om tilbakemelding fra alle medlemmene på laget. Velg å identifisere enten to eller tre viktigste årsakene eller bestemme seg for å komme opp med en plan for å avhjelpe alle årsaker identifisert. Bruk et verktøy kalt "5 hvorfor" å bore ned til grunnleggende årsakene ved å spørre "hvorfor" gjentatte ganger til du kommer til en målbar, konkret handlingsplan for hver. Dette er en idédugnad, så mer er bedre.

3 Bruk et verktøy kalt FMEA å identifisere hvilke årsaker som er viktigst å ta opp hvis dette er alternativet ditt lag velger. FMEA står for Failure Mode Effects Analysis, og det er et rutenett matrise som hjelper deg scorer hver mulig årsak når det gjelder effekt, alvorlighetsgrad, enkel utbedring og hva andre faktorer teamet anser å være relevant. Teamet bør adressere årsakene med de høyeste poengsummene.

4 Bruk en kost / nytte-analyse for å avgjøre om årsakene laget ditt ønsker å ta opp er de som er den billigste å løse eller de som krever minst innsats. Den billigste / minste anstrengelse årsaker er kalt "lavthengende frukt" i Six Sigma terminologi. Hvis dette er lagets strategi, vil du ta opp lavthengende frukt og deretter revurdere unnlatelse av å se hvilken effekt dine intervensjoner hadde. For eksempel, hvis det er lettest å holde folk på sykehuset for en ekstra dag til å formulere en omfattende utslipp plan, ville du gjøre dette for en måned og deretter revurdere nytt opptak rate å evaluere effekten av denne intervensjonen.

5 Formulere forsknings hypoteser basert på det ferdige årsak og virkning diagram. Hvis laget mener at mangel på støtte fra familien kan være en faktor, kan forskeren ønsker å begynne å spørre alle pasienter om sine eksisterende familie støtter. Hvis dette data som allerede eksisterer, som det gjør i en standard sykehus inntak protokollen, vil forskeren ønsker å analysere dataene for å se om de objektive data møte personlige tanker laget.

6 Utvikle en handlingsplan for å løse årsaker. Planen bør spesielt omfatte spesifiserte handlinger med en bestemt person målrettet for å fullføre hver oppgave. "Hvem, hva, når, hvor og hvorfor" -spørsmål format er nyttig her å skissere et konkret, oppnåelig, tidsbegrenset plan. Et eksempel kan være: "The avdelingssykepleier vil gå gjennom alle behandlingsplan for grundighet, noe som gjør at støtte fra familien er adressert."

7 Revurdere. Når planen er gjennomført, fortsetter å samle data og vurdere om dine intervensjoner har senket gjenopptagelse rate. Hvis de ikke har vært 100 prosent effektiv, utfører en annen en annen årsak og virkning diagram økt med teamet ditt og gjenta prosessen. Dette er kjent som kontinuerlig kvalitetsforbedring.