Hvordan bruke en Balance Scale

En balanse skala er et instrument som brukes til å måle vekten av objekter ved å sammenligne deres vekter til et sett av kjente vekter. Justitia, et symbol på en upartisk rettssystem siden antikkens Roma, er sett holder en balanse skala, der hun sies å veie fordelene ved begge sider av saken. Glidebryterne vanlige i legekontorer er også en form for balanse skalaer.

Bruksanvisning

Beam Balanse Scales

1 Plassere objektet som skal veies på en panne på én side av skalaen.

2 Legg gjenstander med kjente vekter i pannen på den andre siden av skalaen før strålen koble pannene er i vater. Pannene kan være montert på bjelken på strålen eller de kan henge fra bjelken. Uansett bør strålen blir nivå.

3 Beregn vekten av alle gjenstandene som ble lagt til den andre pannen. Det verdi er vekten av objektet i den første panne.

Sliding Balanse Scales

4 Plassere objektet som skal veies på puten eller pannen, avhengig av typen av skalaen. Noen glide balanse skalaer er brukt til å bestemme en persons vekt og er utformet slik at en person kan stå på puten og drive gliderne samtidig. Andre er utformet for laboratoriebruk og er små nok til å sitte på et bord. Uansett, er grunnleggende bruk det samme.

5 Juster glidere langs strålen inntil den er horisontal og balansert. Mange av disse skalaer vil ha en pil eller peker på enden av bjelken som vil peke til et fast merke til indikerte det er balansert.

6 Legg verdiene gliderne peker til for å få den totale vekten.

Hint

  • Noen bjelke balanserer er presise nok til at det er vanskelig å få strålen helt horisontalt og et estimat må brukes.