Hvordan bruke en Bearing å få en lengde

Hvordan bruke en Bearing å få en lengde


Man kan måle avstanden til et objekt ved en avstand ved hjelp av lagrene. Et lager er lett oppnås ved hjelp av en standard kompass. For å finne lengden til et objekt, må du legge inn data i en ligning som du da trenger å løse. Du må først finne en gjenstand som er et stykke unna å bruke som et referansepunkt, for eksempel et tre.

Bruksanvisning

1 Skriv ut ligningen "D = (Tan (90 - (AB))) x Ref" på et stykke papir. Dette blir brukt til å beregne en avstand ved hjelp av et lager.

2 Gå ti yards til venstre for der du står og deretter plassere kompasset flat foran kroppen din. Tillat nålen til å peke til nord. Noter graden markør, for eksempel 110. Dette bærer "A" i ligningen.

3 Gå ti yards i en rett linje til høyre og lese graden markør på kompasset. Noter graden markør, for eksempel 90. Dette er bærer "B" i ligningen.

4 Utfør ligningen "90 - (110-100)" for et resultat på 80.

5 Bestem Tangent 80 ved hjelp av en vitenskapelig kalkulator. Skriv "80", og trykk deretter på "Tan" knappen og du vil få et resultat av 5.67.

6 Multipliser 5.67 av ti verft som er "Ref" i ligningen. Dette gir deg en avstand på 56,7 kilometer.

Hint

  • Den ti yard Avstanden mellom de to lagrene er kjent som referanseavstand.