Hvordan bruke en bevegelsesdetektor for å sjekke Velocity & Speed ​​av en Handlekurv

Finne hastigheten på vogna gjør at du kan vite nøyaktig hvordan justeringer i handlevogn design påvirke sin bevegelse. Hastighet måler mengden av avstand et objekt dekker over et tidsintervall, og hastigheten inneholder samme informasjon som hastighet, men også angir bevegelsesretningen. Ved å bruke en bevegelsesdetektor, vil du vite hvor vognen er i forhold til deg selv og være i stand til å beregne hastigheten.

Bruksanvisning

1 Bruker et kompass for å bestemme bevegelsesretningen av vognen. For eksempel kan vogna være reiser sørover ned en bakke.

2 Slå på bevegelsesdetektoren.

3 Rett detektor på baksiden av vognen.

4 Skyv kurven ned bakken og samtidig starter stoppeklokken.

5 Spill tiden i sekunder som går på to distanser, i føttene, som vises på bevegelsesdetektoren. For eksempel kan vognen være etter 20 sekunder 10 meters avstand, og etter 32 sekunder 20 fot unna.

6 Dividere avstanden med tiden for et gitt intervall for å bestemme hastigheten av vognen i dette intervallet. Utføre dette trinnet fører til 10 fot dividert med 20 sekunder, eller en hastighet på 0,5 fot per sekund. I det andre intervall, tilsvarer hastigheten til 20 fot delt på 32 sekunder, eller 0,6 fot pr sekund. Hastigheten i hver region er 0,5 fot per sekund sør og 0,6 fot per sekund sør, henholdsvis.