Hvordan bruke en elektronisk pH Meter

I kjemi, de pH-verdier fra 0 til 14 beskrive surheten av løsninger. Et nøytralt medium har pH 7. pH-verdier under 7 tilsvarer sure oppløsninger, mens en pH større enn 7 er grunnleggende. En elektronisk pH-meter består av en glasselektrode (en probe) som avføler pH-nivået, og et digitalt display som viser pH-avlesninger. En slik pH-meter tillater en bruker å måle syrenivå i løsningen raskt og nøyaktig.

Bruksanvisning

1 Fyll en pipette med destillert vann.

2 Skylle glasselektrode pH-meter med destillert vann fra pipetten.

3 Plasser glasselektrode av pH-måleren i oppløsning hvis pH-verdi man trenger å måle, og vente 20 til 30 sekunder.

4 Les pH-verdien av oppløsningen på pH-meteret digitalt display.