Hvordan bruke en RC Heli Pitch Gauge

Hvordan bruke en RC Heli Pitch Gauge


Fjernkontroll helikoptre kan krasje og brenne, akkurat som the real thing. Holde RC helikopter i god stand med regelmessig vedlikehold kan bidra til å forhindre miniatyr luftfart katastrofe. En type regelmessig vedlikehold er å sjekke ut på banen av RC helikopter skiver. Du kan gjøre dette ved hjelp av en pitch måler, som er en liten enhet som måler full rotasjon av bladene for optimal effekt. Med denne målingen, kan du finne ut om ditt blad tonehøyde kontroll lenker krever justering.

Bruksanvisning

1 Pakk en strikk rundt halebommen og flybar av en RC helikopter. Dette vil bidra til å holde flybar nivå i løpet av testprosessen.

2 Sett gasspaken hold på senderen til "On". Dette vil hindre bladet fra å rotere under testing.

3 Sett i batteriet.

4 Slå på senderen og flytt gasspaken på midtpunktet.

5 Skyv banen måleren over helikopter blad med måleren tallene mot deg.

6 Juster banen måleren så den øverste linjen måleren er parallell med helikopterets flybar. Avlesningen skal være "0"

7 Skyv gassreguleringen til høyeste stilling og lese nummeret på banen måleren. Dette er den øverste punktet i tonehøyde.

8 Skyv gassen holde seg til sin laveste posisjon og lese nummeret på banen måleren. Dette er den nederste punktet i tonehøyde.