Hvordan bruke en RF Meter

Radiobølger har de lengste bølgelengder i det elektromagnetiske spektrum og er usynlige for det blotte øye, og dermed må vi radiofrekvens (RF) meter for å være i stand til å oppdage dem. RF meter gi multiple output verdier, men den viktigste verdien ved måling av radiofrekvenser er de mikrowatt per kvadratmeter (mW / m ^ 2), som forteller deg kraft tetthet av mikrobølger i området. For å bruke en RF meter, må du bare slå på enheten i miljø der du ønsker å få en lesing og lese skjermen.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Power" knappen for å slå på enheten.

2 Rett RF meter på radio wave mitterende område.

3 Flytte så nær den radiobølge mitterende område som mulig.

4 Les effekttetthet i mikrowatt per kvadratmeter fra displayet.

Hint

  • Aldri stå i mellom RF måleren og radiobølger mitterende område. Menneskekroppen blokker elektromagnetiske felt og vil derfor føre til at du får en unøyaktig lesing.