Hvordan bruke et skinn Snap Tool

Plassere et blunk i skinn krever først å lage et hull ved hjelp av et skinn slag verktøy. Et skinn snap verktøy er også kjent som skinn hulltang. Hensikten med verktøyet er å punktere lær å lage et hull som du kan bruke til å feste et blunk eller annet tilbehør.

Bruksanvisning

1 Bestem bredden av hullet for snap og velg riktig størrelse skaftet på skinn snap verktøyet.

2 Juster spindelen for å sette riktig størrelse aksel i posisjon vendt ned over den nederste delen av punch.

3 Mål lær med linjal for å fastslå den eksakte plasseringen av blunk. Lag et merke med tusjen markør.

4 Plasser hulltang over delen av lær hvor snap skal plasseres, samkjøre dem med merket på skinn.

5 Skyv håndtakene sammen ved å klemme dem med hånden. Dette vil tvinge akselen nedover og inn i skinn, punktere det å lage et hull.

6 Gjenta denne prosessen for å opprette flere hull i skinn.

Hint

  • Presse læret stansetang en til to ganger i den samme posisjon dersom hullet ikke er fullført den første gangen.