Hvordan bruke Mole Ratio & Mass Ratio

Hvordan bruke Mole Ratio & Mass Ratio


Når du ønsker å kommunisere mengden av et stoff som finnes, kan du gjøre det ved hjelp av føflekker (antall partikler) eller masse (mengden av "ting"). Hvis du arbeider med en blanding som inneholder flere komponenter, kan du beskrive innholdet i form av en føflekk forhold eller et masseforhold - alt etter hva som passer din bestemt formål. Molforholdene og masseforhold er spesielt nyttig når du arbeider med kjemiske reaksjoner.

Bruksanvisning

1 Skriv ut formelen for den kjemiske reaksjonen du studerer. Den ligning eller formel vil gi både reaktantene og produktene av reaksjonen. Hvis du trenger å gå gjennom skriving reaksjoner, kan du gjøre det ved å klikke på linken under Resources.

Eksempel: Anta at du blander kalsiumkarbid med vann for å lage acetylen-gass, som er meget brannfarlig. Deres reaksjonsligning vil være som følger:

CaC2 + 2 H2O ----> Ca (OH) 2 + C2H2

2 Bruk reaksjonsligningen for å finne de støkiometriske molforhold mellom reaktanter og mellom reaktanter og produkter.

Eksempel: I ligning man har skrevet, vil ett mol av kalsium karbid reagere med 2 mol vann for å generere en mol av acetylen og 1 mol kalsiumhydroksyd. Det støkiometriske molforhold av CaC2 å H2O, og derfor er 1: 2, mens det støkiometriske molforhold av CaC2 å C2H2 er 1: 1, og det støkiometriske molforhold H2O for å C2H2 er 2: 1.

3 Bestemme mengden av masse man opprinnelig hadde for hver reaktant. En lekser problem vil gi deg denne informasjonen for å starte fra.

Eksempel: Anta at du opprinnelig hadde 10 gram vann og 12 gram kalsiumkarbid.

4 Beregn den molare massen av hver reaktant. Online verktøy er tilgjengelige for å beregne molekylvekt for deg hvis du innspill den kjemiske formelen (f.eks H2O).

Eksempel: Den molare massen av kalsiumkarbid er omtrent 64 gram, mens den molare massen av vann er omtrent 18 gram.

5 Del hver masse av den molare massen til å finne ut hvor mange føflekker var til stede i utgangspunktet.

Eksempel: 10 gram vann / 18 gram per mol = 0,56 mol vann

12 gram kalsiumkarbid / 64 gram per mol = 0,19 mol kalsiumkarbid

6 Dividere massen av en reaktant med den andre for å få en masseforhold.

Eksempel: 10 gram vann / 12 gram kalsiumkarbid = 0,83

7 Del antall mol av en reaktant med antall mol av den andre for å få den faktiske molforholdet.

Eksempel: 0,56 mol vann / 0,19 føflekker kalsiumkarbid = 2,947

8 Sammenligne selve føflekken forholdet med støkiometrisk molforhold. Dersom den faktiske molforholdet er større enn det støkiometriske molforhold, forbindelsen i nevneren er den begrensende reagensen. Dersom den faktiske molforholdet er mindre enn den støkiometriske molforhold, forbindelsen i telleren er den begrensende reagensen.

Eksempel: støkiometriske molforholdet var 2/1 = 2, mens selve føflekken forholdet var 2,95. Derfor har forbindelsen i nevneren, kalsiumkarbid, er den begrensende reagens, mens vann er til stede i overskudd. Med andre ord, har du ikke nok kalsiumkarbid å brenne opp alt vannet som er til stede.

9 Bruk støkiometriske molforhold for å beregne masseforhold man trenger slik at verken reaktant er til stede i overskudd.

Eksempel: støkiometriske molforholdet var 2: 1 vann: kalsiumkarbid. Derfor trenger du dobbelt så mange mol vann som du har mol kalsiumkarbid. Den molare massen av kalsiumkarbid er 64 gram per mol, mens den molare massen av vann er 18 gram per mol. Følgelig, 2 x 18 = 36, slik at for hver 64 g av kalsiumkarbid til stede, må man 36 g vann. Siden både 36 og 64 er delelig med 4, kan du redusere denne andelen til 9/16; med andre ord, for hver 16 g av kalsiumkarbid, må man 9 g vann.

10 Bruk masseforhold for å finne ut hvor mye av hver kjemikalie du trenger for eksperimentet.

Eksempel: Anta at du har 10 gram kalsiumkarbid. Hvor mange gram vann du trenger for eksperimentet du?

Du vet masseforholdet er 9/16, så for hver 16 gram kalsiumkarbid du trenger 9 gram vann. Derfor deler 10 av 16 deretter multiplisere med 9 for å få 5,63 gram vann.