Hvordan bruke Rule of Thirds i Photography

Hvordan bruke Rule of Thirds i Photography. Det menneskelige øyet har en tanke på egen hånd, og god fotografering kommer ned til gledelig for øyet. Visse elementer som er anordnet i en bestemt rekkefølge er mer interessant enn andre. Rule of Thirds er en teknikk som kan hjelpe deg med ditt bilde komposisjon.

Bruksanvisning

1 Tenk deg en tic-tac-toe rutenett på objektivet. De vertikale linjene skaper en venstre, midtre og høyre tredjedel, mens de horisontale linjene skaper en topp, midtre og nedre delen. Også 4 poeng skjærer i midten.

2 Gjenkjenne alle av landskapet som vil være i bildet, ikke bare hovedmotivet. Grønt gress er en annen gjenstand enn en brun trestamme eller den blå himmelen.

3 Plassere så mange objekter som mulig på linjene og 4 poeng ved hjelp av Rule of Thirds.

4 Marker hovedmotivet off-center på den øverste linjen og på en av de 2 øverste krysningspunkt. Det kan være motivets øyne eller et annet objekt.

5 Fyll i resten av fotografiet med objekter som kompliment hovedmotivet med Rule of Thirds.

6 Øv ved hjelp av "fotografens øye" hver gang du tar bilder.

Hint

  • Unngå å ha hovedmotivet sentrert, men hvis du må, få emnet i en vinkel.
  • Bryt Rule of Thirds når du har lært det, og tror et bilde ville være mer slående uten.