Hvordan bruke saltsyre for å regulere pH

Hvordan bruke saltsyre for å regulere pH


Saltsyre (HCl) kan bare justere pH-verdien ned. Som pH-verdi er en måling av hydrogenioner i en løsning, jo lavere pH, jo høyere nivå av frie hydrogenioner. Et pH-nivå på null er lik minst ett mol av hydrogenioner i oppløsning. HCl er en sterk syre og helt tar avstand, slik at det raskt kan senke pH i en løsning som det blir tilsatt.

Bruksanvisning

1 Ta på vernebriller og hansker. Kontakt med saltsyre til hud eller øyne kan forårsake brannskader og andre skader.

2 Fylle pipetten med saltsyre. En pipette har vanligvis en gummi pære på toppen slik at du kan suge inn og presse ut væske.

3 Plasser pH-meter i oppløsningen.

4 Klem en dråpe syre fra pipetten inn i løsningen og rør med en rørestav. Observere endringen i pH fra den ytterligere syre. Fortsett å legge syre etter behov inntil den når den ønskede pH.

Hint

  • HCl er en meget sterk syre. En liten mengde kan raskt endre pH-verdien av en oppløsning, avhengig av dens samlede sammensetning. Tilsett syre sakte.
  • HCl er en farlig kjemisk at du kun skal bruke mens iført riktig sikkerhetsutstyr i et kontrollert miljø.