Hvordan bruke transistorer i Elektroniske kretser

En transistor bruker en liten spenning eller strøm for å styre strømmen av en mye større strøm. En felteffekttransistor benytter et elektrisk felt for å styre ledningsevnen av et halvledende materiale. En bipolar junction transistor er avhengig av elektroner og hull for å styre strømflyten. Følgende trinn viser hvordan du bruker transistorer i elektroniske kretser.

Bruksanvisning

1 Studer den grunnleggende funksjon av en transistor. Strømmen flyter fra emitter til kollektor hvis spenningen fra baseoverstiger en viss verdi. I en bryter, er basis og emitter spenning den samme, og strømmen er enten av eller på avhengig av basisspenningen. I en forsterker, små endringer i basisspenningen fremstille en stor endring i kollektorspenningen.

2 Utfør elektronisk bytte med transistorer. A-switch strømforsyning er en høyeffekts anvendelsen av denne funksjonen og en logikk gate er en laveffekts søknad om bytte.

3 Ansett bipolare junction transistorer i forsterkere i dag. De er mest nyttige i foreliggende søknad, fordi strømmene i emitter og kollektor er kontrollert med en forholdsvis liten basisstrøm.

4 Bruke en felteffekttransistor som det foretrukne valget for anvendelser som innbefatter lav støy på en smal båndbredde hvor felteffekttransistor har et høyere inngangsmotstand er en fordel i forhold til bipolar junction transistorer. Både positive og negative ladninger er adskilt av det dielektriske i en felteffekttransistor slik den spenning som kreves for veksling er større.

5 Implementere Metal Oxide Semiconductor felteffekttransistorer for lavt strømforbruk enheter. Digitale kretser bruker Metal Oxide Semiconductor felteffekttransistorer nesten utelukkende, og de er vanlig i analoge kretser.