Hvordan bygge Med Lincoln Logs

Lincoln Logger er grunnleggende tre byggesteiner som har eksistert siden tidlig på 1900-tallet. Den klassiske leketøy, og forløperen til andre byggestein leker som Legos, er laget av tre. En grunnleggende Lincoln Log er et langt stykke av avrundet tre (log-aktig) med et hakk i hver ende som gjør at hver Lincoln loggen for å koble til en annen. En Lincoln tømmerhytte er en av de mange mulige bygningene du kan bygge ved hjelp av Lincoln logger.

Bruksanvisning

1 Plasser til Lincoln Logs parallelt med hverandre i en avstand som tilsvarer lengden av en Lincoln Log.

2 Plasser en Lincoln Log vinkelrett på de to parallelle stokker i den ene ende av de parallelle stokker. Pass på at hakkene i denne loggen interlock med hakkene på de to foregående loggene.

3 Sammenlåse hakket i en liten Lincoln Log med en av de ubrukte hakkene. Den lille Lincoln Log er et kort stykke tre med bare ett hakk. Gjenta dette trinnet på den resterende hakk. Som fullfører en grad av en Lincoln Log cabin.

4 Bygg fem nivåer av en Lincoln Tømmerhytte på samme måte som den forrige nivået ble bygget på toppen av forrige nivå. Sørg for at de små loggene brukes på samme side som de vil skape døråpningen for hytta.

5 Låses sammen et tak stykke på begge sider av det øverste nivå av Lincoln tømmerhytte. Lincoln log tak brikkene er i utgangspunktet en solid stykke tre som er i form av en trekantet tak og vanligvis malt rød.