Hvordan dele uten å bruke divisjon

Hvordan dele uten å bruke divisjon


Å dele et tall uten å faktisk bruke divisjon kan oppnås gjennom multiplikasjon. Dette er mulig fordi multiplikasjon blir brukt til å løse en lang form, divisjon problem. Å vite dette, kan du enkelt dele et tall uten å måtte bruke divisjon for å få riktig resultat. Du kan bruke en kalkulator for å få resultatet, eller du kan utføre beregningen for hånd.

Bruksanvisning

1 Skriv ut ligningen for problemet du ønsker å løse. Hvis du trenger å finne ut hva halvparten er for et helt tall, for eksempel 100, ville du skrive "100/2." Tallet 2 i denne ligning representerer en halvdel.

2 Konverter en halv til en desimal. Fraksjonen som kan omskrives som 0,5.

3 Multipliser 100 med 0,5 for å beregne 1/2 av 100. multiplisere med hånden gir deg 500, og når du beveger desimal over en plass til venstre, er resultatet 50.

4 Del 125 av 2 ved å multiplisere 125 med 0,5. Resultatet vil være 625. Flytt desimaltegnet over én plass til venstre, og resultatet er 62,5, noe som er 125 delt på to.

5 Gjenta denne prosessen for å dele et tall uten å bruke divisjon. Bestem gjensidige av divisor og formere seg.