Hvordan drive en LED Med gjensidig induktans

Hvordan drive en LED Med gjensidig induktans


Gjensidig induktans er når en spole eller wire som bærer en endring av strøm induserer en curent og spenning i en annen spole eller ledning gjennom den opprinnelige tråd magnetfelt. Dette er også prinsippet brukes i transformatorer. En LED eller light emitting diode, kan drives gjennom gjensidig induktans ved å koble den til en magnetisk spole og flytte den gjennom en skiftende magnetfelt. Magnetfeltet kan være en annen spiral av magnetisk ledning koblet til en AC strømforsyning eller signal generator.

Bruksanvisning

1 Lag en liten tre tommers diameter spiral av magnetisk wire. Spolen skal ha fem svinger av wire. Pakk spolen i fire flekker med elektrisk tape for å holde spolen sammen.

2 Ta de to endene av spolen og koble en ledning til den positive polen på LED, og ​​koble den andre ledningen til den negative polen på LED.

3 Ta andre kast av magnetisk wire og opprette en ny coil. Spolen bør være 10 inches i diameter. Bruk 10 omdreininger av wire for denne spolen. Koble de to endene av denne spolen til AC utgangsterminalene av strømforsyningen.

4 Plugg i strømforsyningen og slå den på. Bruke en lav spenning for å starte. Sett strømforsyningen på 5 volt. Beveg LED spiral mot andre spolen. Når spenningen indusert i LED-spolen blir høy nok, vil LED lyse opp. Hvis den ikke gjør det, øke forsyningsspenningen ved 5 volt og gjenta.