Hvordan Drop 50K Mesos i "Maplestory"

"Maplestory" er et MMORPG. Spillet sentre rundt foretaket oppdrag og kjemper monstre til nivå tegn. Valutaen av spillet er Mesos. De brukes til å kjøpe oppgraderinger, våpen, dyr og klær for din karakter. Du kan lagre opptil 2 milliarder Mesos på elementet Inventory. Hvis du ønsker å bli kvitt noen Mesos eller dele dem med andre spillere, er det lett å slippe dem på bakken.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Lager" -knappen på spillet skjermen for å åpne Element Inventory.

2 Finn din Mesos totalt på bunnen av Element Inventory. Det er en gull Meso-ikonet til venstre for din Mesos totalt.

3 Klikk på "Gold Meso" -ikonet. En ny pop-up vises.

4 Skriv inn antall Mesos du ønsker å slippe (i dette tilfellet 50 000) i tekstboksen under "Hvor mye vil du slippe?"

5 Klikk på "OK". De mesos slippes ned på bakken i en sekk.