Hvordan du bytter Lever Handling på en Front Sight

Spaken på en rifle front syn er festet med en liten skrue eller tapper pin. Fremgangsmåten for å erstatte spaken kommer til å være lik uansett modell for rifle. Skaff en grunnleggende, Børsemaker verktøyet sett; det skal leveres komplett med små skrutrekkere og tapper-pin støtstenger. Du kan normalt full spaken erstatning i mindre enn fem minutter.

Bruksanvisning

1 Losse rifle og klare bruddet. Lås raset tilbake slik at bruddet er åpen mens du arbeider.

2 Løft front synets spaken i oppreist stilling. Fjern skruen eller tapper pinne med en skrutrekker eller skyvestang.

3 Trekk spaken utenfor rammen av synet. Plasser det nye spaken på rammen av den fremre syne. Bytt Tapper pin eller skrue. Senk spaken til hvilestilling.