Hvordan du flytter ut av staten med et barn i en skilsmisse

Hvordan du flytter ut av staten med et barn i en skilsmisse


Når to foreldre har et barn varetekt orden på plass, enten det er på grunn av en skilsmisse eller foreldrene ble aldri gift, forvaring for dekker mange aspekter av deres liv. Dette inkluderer som barnet tilbringer tid med og når, hvor mye barnet støtte er betalt og det kan også begrense hvor hver av foreldrene kan leve. I de fleste tilfeller, sier den rekkefølgen som ingen av foreldrene kan flytte ut av staten med barnet uten varsling og godkjenning av retten og den andre forelderen.

Bruksanvisning

1 Spør barnets andre forelder å godkjenne flyttingen. Hvis du kan overbevise din ex å godta farten, trenger du bare å sende inn en melding om flyttingen med den lokale domstolen og gjøre de nødvendige endringer i varetekt avtalen i forhold til hvordan visitas fungerer etter flyttingen.

2 Send inn en underskriftskampanje for å flytte ut av staten med domstolen der du lever for tiden hvis din ex ikke er enig i endringene når du spør. Noen stater krever at du også varsle den andre forelderen skriftlig ved sertifisert brev, mens andre vil varsle den andre forelderen når retten mottar begjæringen. Begjæringen vanligvis må være innlevert minst 60 dager før flyttedato.

3 Delta på noen planlagte rettsmøter, spesielt hvis den andre av foreldrene motsetter seg flyttingen. Du må bevise at flyttingen er i barnets beste interesse, så det er viktig å være der.

4 Forbered argument ved å føre til at flyttingen er i barnets beste interesse, for eksempel bedre skoler, bedre betalt jobb for deg eller flytte nærmere familien. Ikke bruk grunner som gagner deg alene, som å flytte å gifte seg igjen. En dommer kan ikke betrakte disse grunnene som å være i barnets beste interesse.

5 Lag en revidert varetekt plan som vil tillate barnet å opprettholde et forhold med den andre forelderen. Dette inkluderer hvor ofte visitas vil oppstå og hvor lenge. Flytte en lengre avstand vil kreve lengre, mindre hyppige besøk med noncustodial forelder. Ta opp spørsmål som hvem som skal betale for reiseutgifter, hyppighet av telefonsamtaler og bruk av andre metoder for kontakt. Jo bedre planen er, jo bedre er sjansen for å få lov til å bevege seg.

Hint

  • Grundig forskning på området som du flytter til bidra til å bygge ditt tilfelle at flyttingen er i barnets beste interesse, inkludert kvaliteten på skolene, tilgjengelighet av barnehage, nabolaget statistikk og andre fordeler.
  • Finn ut den spesifikke prosedyren for staten før du starter prosessen, som kravene varierer i hver jurisdiksjon.