Hvordan du velger rett Diode

Hvordan du velger rett Diode


Dioder er elektroniske anordninger som styrer strømmen av elektrisk strøm. Likeretterdioder er den klart mest brukte diode type; men andre diode typer er tilgjengelige og kan brukes til belysning, spenningskontroll eller andre spesifikke elektroniske funksjoner. Den riktige diode for en gitt krets vil avhenge i stor grad av hvilken kretsen er utformet til å gjøre.

Bruksanvisning

1 Bestem hvilken rolle dioden vil spille i kretsen. For eksempel, dersom dioden vil bli brukt som en lyskilde, velge en lysemitterende diode; hvis dioden vil bli brukt til å konvertere vekselstrøm til likestrøm, velger en likeretter diode.

2 Bestem spenningen og strømmen som dioden vil måtte tåle i kretsen. Bruk et digitalt multimeter for å bestemme disse verdiene i en eksisterende krets ved å måle spenningen der diode vil bli koblet inn i kretsen. Mål strømmen i kretsen ved å koble den positive kretsledningen fra strømforsyningen, koble den røde multimeter sonde til den positive terminalen på strømforsyningen og koble den sorte multimeter sonde til positiv krets bly.

3 Velg en diode som har spenning og strøm karakterer overskride krets spenning og strøm oppnådd i forrige trinn.