Hvordan eliminere en eksponent Bruke Logaritmer

En logaritme er den inverse operasjon til en eksponensiell sikt. I praksis logaritmer "angre" hevingen av et tall i en potens. Logaritmen til et bestemt nummer "a" i forhold til et basetall "b" er antall "x" at "b" må heves til for å gi "a" som svaret. I symboler, b ^ x = a. En spesiell logaritme kjent som den naturlige logaritme ln, er en logaritmen med base "e", som er lik ca. 2,718281828. Den naturlige loggen er en nyttig logaritmen i avansert matematikk fordi det oppstår naturlig i driften av differensial og integralregning.

Bruksanvisning

1 Gjelde en logaritmen på begge sider av ligningen. Den "default" base valuta for loggene er 10. For eksempel, 2x = 4,9 ^ 6,6 blir: log (2x) = log (4,9 ^ 6,6).

2 Slipp eksponent for eventuelle vilkår som inneholder dem. De er multiplisert med loggen til sin base. For eksempel, log (2x) = log (4,9 ^ 6,6) blir log (2x) = 6,6 * log (4,9). Ved hjelp av en kalkulator, tilsvarer dette log (2x) = 4,56. Dette eliminerer hell eksponenten om ytterligere forenkling kan være nødvendig.

3 Løse med hensyn på x ved å heve 10 til kraften på hver side av ligningen. Ten er grunnlaget for den eksponentielle fordi 10 er også undersiden av stokken. For eksempel, log (2x) = 4,56 blir: 10 ^ 2x = 10 ^ 4,56 ---> 2x = 35916,5 ---> x = (35916,5 / 2) = 17958,25.