Hvordan en atomur Works

resonansfrekvenser

Det første trinnet i å lage en atomur arbeid kommer i form av en måling. Atom resonans (mellom kjernen av et atom og dets elektroner) må bestemmes. Dette blir vanligvis utført ved hjelp av en krystall-oscillator, en anordning som kan måle den atomære resonans.

svingninger

Det viktigste å forstå når det gjelder atomklokkene er prinsippet om svingninger. Akkurat som en vanlig klokke måler tid via en hair og en balanse hjul, måler et atomur tid via kjernen og elektronene i et atom. Begge er målinger som stammer fra svingninger. Selv om flere typer atomklokkene eksisterer (som betyr ganske enkelt atomklokkene som benytter bruk av ulike atom elementer, vanligvis cesium, rubidium eller hydrogen), denne formen for måling forblir den samme: pendling mellom elektronene og atomkjernen.

låse~~POS=TRUNC Frekvenser

Elementet er oppvarmet og atomene passere gjennom et rør i et vakuum, gjennom et magnetfelt. Magnetfeltet filtrerer ut atomer i passende energitilstand, som så blir ført gjennom et annet felt --- et mikrobølgefelt. Mikrobølgeenergien blir opprettholdt innenfor et visst frekvensområde. Når mikrobølgefrekvens er rett på målet, en detektor (ved enden av røret) "topper", låse dette mikrobølgefrekvens i --- og sikrer et konsistent sett av svingninger. Dette nummeret blir anvendt til å måle matematisk sekunder.