Hvordan en dampturbin fungerer?

Hva er en dampturbin?

En dampturbin er en innretning som omdanner varmeenergi i fanget, damp under trykk, og omdanner det til mekanisk energi. Den første historiske eksempelet var den berømte dampmaskin av Hero of Alexandria. Denne enheten var litt mer enn en pott og tut på en roterende spidd. Når den er satt i løpet av en brann, vil vannet i kjelen koke, noe som skaper damp, som da ville slippe ut tuten. De stakk generert av damp som siver ut ville slå potten på spidd.

kraftproduksjon

Den viktigste bruk for dampturbiner i dag er å generere elektrisitet. Turbiner som brukes for dette har vifteblader montert på en rotor. Den stigende dampen svinger knivene, og dermed rotoren. Denne dreiebevegelse blir deretter overføres direkte til å drive en generator. Dette er hvordan varmeenergi til damp dreies til mekanisk energi, og deretter til elektrisitet. Alle varmekraftverk - naturgass, olje, kull, kjernekraft og geotermisk - operere på dette prinsippet.

Ship Propulsion

En annen stor bruk for dampturbiner er i skipets fremdrift. Den roterende bevegelse av turbinen blir brukt til å skru skaftet av en propell. Dette systemet er fortsatt i bruk på en rekke havgående skip i dag.